رکود بازار داخلی و افت تقاضای خارجی بازار صادرات ورق گرم چین را دچار رکود نمود.  قیمت فعلی ورق گرم صادراتی چین ۳۴۵ تا ۳۷۵ دلار هر تن فوب است که ۳۵ تا ۵۵ دلار از هفته قبل پایین تر می باشد. اگر درخواست خرید باشد همه حاضرند تخفیف بیشتر بدهند. معامله ای بسته نشده و همه در انتظار به سر می برند.

علت اصلی افت قیمت چشمگیر بازار صادرات، رکود بازار داخلی است  که در یک هفته ۲۱ تا ۲۲ دلار افت داشته است. تقاضای داخلی نیز ناچیز است.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن