– سران کشور های عضو گروه هفت در نشست اخیر خود در ژاپن اذعان داشتند که مشکل مازاد عرضه فولاد در سطح جهان باید فورا برطرف شود و با اشاره به کشورهای مسبب این مازاد عرضه در واقع به چین اشاره کردند. به دنبال این نشست دو روزه در ژاپن این گروه به کشور خاصی در این مورد نپرداختند ولی آن ها اظهار داشتند که متوجه اند که مازاد عرضه در برخی صنایع به ویژه فولاد جهان را با چالش هایی ساختاری مواجه کرده است این مسئله باید به سرعت مورد بررسی قرار گیرد و راه حل آن حذف راهکارهایی است که به بازارها آسیب می رسانند تا عملکرد آن ها قوی تر گردد. به طور ویژه نگران معافیت هایی هستند که برخی دولت ها اعمال می کنند و با این کار بازار ها را به هم می زنند و بر مازاد عرضه جهانی فولاد دامن زده اند.

قابل ذکر است در بیانیه نهایی گروه ۷ در مورد مازاد عرضه  گرچه نام چین نیامد ولی یک مقام ژاپنی اظهار داشت که با مقامات چینی در این مورد به طور خصوصی گفتگوهایی داشته اند.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن