قیمت ورق گرم در بازار داخلی جنوب اروپا اخیرا ۴۲ یورو رشد داشته ۴۲۰ یورو هر تن درب کارخانه می باشد. قیمت به اوج خود از اکتبر ۲۰۱۴ تاکنون رسیده است. در این بین برخی تا ۴۵۰ یورو نیز پیشنهاد قیمت داده اند. برخی از خریدارها که افزایش قیمت را بیش از حد دیدند دست از خرید برداشتند ولی ظاهرا قیمت مورد قبول بازار قرار گرفته است.

در بازار شمال اروپا نیز فعالیت بازار زیاد نیست و ورق گرم ۴۰۰ تا ۴۱۰ یورو هر تن درب کارخانه می باشد.

منبع:پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن