حجم خرید سفته و برات در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین ماه سال قبل ۶۵٫۲ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق آنچه که بانک مرکزی از وضعیت برخی مولفه‌های اقتصاد در فروردین ماه امسال منتشر کرده است، ارزش سفته و برات فروخته شده در این ماه حدود ۲۳٫۵ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با ماه قبل ۸۵٫۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۵٫۲ درصد کاهش یافته است.

همچنین براساس آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در فروردین ماه ۱۳۹۵ بالغ بر ۵۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۴۰٫۷ میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شد.

در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۲۹٫۷ و ۱۱٫۶ رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب ۵۵٫۲ و ۷۶٫۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۵۷٫۳ و ۷۲ درصد کاهش داشته است.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در فروردین ماه ۱۳۹۵ به عدد ۳۹ رسید. عدد شاخص مذکور در فروردین ماه ۱۳۹۴ معادل ۵۹٫۷ بوده است.

سال      مبلغ (میلیون تومان)         درصد تغییر نسبت به دوره قبل        درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل

۸۵         ۴۱۳۰۸   ۹٫۲        –

۸۶         ۵۴۲۴۹   ۳۱٫۳      –

۸۷         ۴۵۸۵۱   ۱۵٫۵-     –

۸۸         ۴۸۱۲۳   ۵          –

۸۹         ۶۱۸۹۸   ۲۸٫۶      –

۹۰         ۸۱۶۵۵   ۳۱٫۹      –

۹۱         ۷۸۹۴۹   ۳٫۳-      –

۹۲         ۹۴۴۷۱   ۱۹٫۷      –

۹۳         ۱۴۴۰۴۹  ۵۲٫۵      –

۹۴         ۱۵۴۳۶۴  ۷٫۲        –

فروردین ۹۴          ۶۷۵۴     ۵۴٫۶-    ۹۳٫۸

فروردین ۹۵          ۲۳۴۸     ۸۵٫۵-    ۶۵٫۲-

به گزارش فارس، طبق جدول بالا، میزان سفته و برات فروخته شده در سال‌های ۸۷ و ۹۱ کاهش یافته است.

در همین باره سید بهاءالدین حسینی هاشمی با بیان اینکه برات دیگر کاربردی در معاملات ندارد، به فارس گفت: اگر در یک دوره‌ای حجم سفته‌های خریداری‌ شده کاهش یابد، به معنای کاهش تسهیلات پرداختی بانک‌هاست.

وی افزود: امروزه خرداری تسهیلات با هدف دریافت تسهیلات انجام می‌شود و اگر از میزان سفته‌های کاسته شد و یا رشد آن متناسب با نرخ تورم نبود، مطمئنا تسهیلات پرداختی بانک‌ها، عملا تمدید تسهیلات اعطایی قبلی بوده و از سطح پرداخت تسهیلات جدید کاسته شده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: کاهش مبلع سفته و برات فروش رفته به طور مستقیم به معنای رکود اقتصادی نیست اما نشان دهنده کاهش حجم تسهیلات‌دهی بانک‌هاست.

حسینی هاشمی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سال‌های اخیر تمدید تسهیلات قبلی است، گفت: برای تمدید تسهیلات قبلی نیاز به اخذ تضامین جدید مانند سفته نیست به همین دلیل حجم فروش سفته کاهش یافته است.

منبع: فارس

پرینت متن