بازار صادرات بیلت سی آی اس فعالیتی ندارد و جو منفی روند قیمت ها را نزولی کرده است. بیلت چین هم رو به پایین است و بازار قراضه در ترکیه در سکوت است از این رو وضعیت بازار بیلت نیز بدتر شده است.

عرضه کنندگان بیلت سی آی اس قیمت های پیشنادی را اخیرا از ۳۴۰ دلار به ۳۲۰ دلار هر تن فوب رساندند. البته اغلب آن ها پیشنهاد نمی دهند مگر این که درخواست خرید واقعی از جانب مشتری داشه باشند. تا زمانی که بازار رو به بهبود نشود این عرضه کننده ها وارد بازار نخواهند شد.

در ترکیه و مصر نیز بیلت سی آی اس از جانب تجار ۳۳۰ تا ۳۴۰ دلار هر تن سی اف آر شنیده شده  که ۱۰ تا ۱۵ دلار  افت داشته است. البته معامله ای در این قیمت ها شنیده نشده است.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن