بازار مقاطع سی آی اس نزولی

وضعیت بازار صادرات مقاطع سی آی اس هنوز بهتر نشده و روند نزولی حاکم است. از آنجایی که قیمت میلگرد در ترکیه و چین نزولی است طبیعی است روند بازار سی آی اس نیز این چنین باشد. میلگرد اوکراین ۴۰۰ دلار…