آخرین قیمت ورق گرم در بازار داخلی شمال اروپا ۳ یورو رشد داشته ۴۱۹ یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد.  قیمت ها نسبتا در ثبات است و بازار تغییر چندانی نداشته است. اغلب تجار در شمال اروپا بین ۴۱۰ تا ۴۳۰ یورو پیشنهاد می دهند. کارخانه ها نیز در ۴۴۰ تا ۴۵۰ یورو هر تن درب کارخانه قیمت داده اند.

در جنوب اروپا نیز قیمت ورق گرم ۴۲۰ یورو هر تن درب کارخانه است و تولید کننده ها در ۴۲۰ تا ۴۳۰ یورو پیشنهاد می دهند.

قابل ذکر است قیمت ورق گرم وارداتی در اروپا ۴۴۵ تا ۴۶۰ یورو هر تن سی اف آر است.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن