تقاضای مقاطع در بازار سی آی اس ناچیز است و قیمت صادراتی ۳۶۰ تا ۴۰۰ دلار هر تن فوب شده است که   تا ۵۷ دلار هر تن نسبت به قیمت های قبلی ارزان تر می باشد.

چون تقاضا پایین است کارخانه ها مجبور شدند قیمت های صادراتی را ارزان تر کنند. مفتول صادراتی سی آی اس نیز اخیرا ۴۳ دلار هر تن ارزان تر شده ۴۰۰ تا ۴۱۰ دلار هر تن فوب ثبت شده است.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن