تقاضای مقاطع صادراتی سی آی اس این هفته نیز پایین ماند  و میلگرد با ۵ دلار کاهش آخرین بار به ۳۷۰ تا ۳۸۰ دلار هر تن فوب رسیده است.

از آنجایی که تقاضای بازار ضعیف است کارخانه ها مجبورند قیمت ها را پایین تر بیاورند. قابل ذکر است مفتول صادراتی سی آی اس نیز ۱۵ دلار افت داشته ۳۸۰ تا ۴۰۰ دلار هر تن فوب شنیده شده است.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن