هفته گذشته تولید فولاد خام امریکا یک میلیون و ۷۵۰ هزار شورت تن بود که ۰٫۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ۱٫۶ درصد نسبت به ماه قبل افت داشته است. نرخ بهره وری کارخانه ها نیز ۷۴٫۸ درصد بود.

قابل ذکر است  از ابتدای سال ۲۰۱۶ امریکا ۴۲ میلیون و ۳۰۵ هزار شورت تن فولاد خام تولید کرده و نرخ بهره وری کارخانه ها ۰٫۶ درصد پایین آمده ۷۲٫۴ درصد ثبت شد.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن