هفته گذشته تقاضای ورق سرد در بازار داخلی ترکیه ضعیف بود. از آنجایی که قیمت ورق گرم در بازار داخلی نزولی است بازار ورق سرد را نیز در سطوح پایین نگه می دارد.  آخرین قیمت ورق سرد تولید ژوئن در این کشور ۵۳۰ تا ۵۷۰ دلار هر تن بدون ۱۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده بوده است.

قابل ذکر است قیمت ورق سرد پیشنهادی برخی از تجار نیز بین ۵۵۰ تا ۶۱۰ دلار هر تن بود.

منبع:پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن