آمار انجمن جهانی فولاد حاکی از آن است که ایران ماه می یک میلیون و ۶۴۵ هزار تن فولاد تولید کرد و رتبه سیزدهمین کشور تولید کننده فولاد دنیا را داشت. ، البته تا سال ۲۰۲۵ تولید فولاد ایران از ۱۷ میلیون تن به ۵۵ میلیون تن در سال خواهد رسید و ظرفیت صادرات فولاد آن به ۱۳ میلیون تن افزایش خواهد داشت.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن