انجمن جهانی فولاد اظهار داشت که تصمیم بریتانیا برای خروج از حوزه یورو تاثیر فوری بر صنعت فولاد اروپا نخواهد داشت.

در کوتاه مدت نمی توان انتظار داشت این تصمیم تاثیر جدی و مستقیمی بر صنعت فولاد اروپا بگذارد.

با این حال تغییراتی در نرخ ارز ها می تواند توازن این صنعت را که خود تحت فشار است بر هم بزند.

بدترین سناریو افت شدید یورو خواهد بود چرا که اروپا را برای صادرات فولاد چینی یا سایر کشورها جذاب تر از قبل خواهد کرد.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن