تولیدکنندگان ورق در بازار داخلی امریکا کف قیمت های جدید خود را اعلام کردند.  ۴ کارخانه قیمت ها را بالا بردند. کارخانه آرسلورمیتال امریکا حداقل قیمت پایه ورق گرم را ۶۳۰ دلار هر شورت تن و ورق سرد را ۸۳۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه اعلام کرده است.

دیگر ورق گرم کمتر از ۶۲۰ دلار هر شورت تن در بازار نیست. متوسط شاخص قیمت موسسه پلاتس نیز برای ورق گرم بازار امریکا در ۶۲۵ تا ۶۳۵ دلار هر شورت تن درب کارخانه و ورق سرد در ۸۲۰ تا ۸۴۰ دلار هر شورت تن در ثبات مانده است.

خریدارها از معامله در تناژ بالا اجتناب می کنند چون نگرانند قیمت در آینده نزدیک کاهش یابد.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن