کارخانه بائو استیل چین چندین دهه تلاش کرد تا به قدرت فعلی خود برسد و تبدیل به یک فولادساز دولتی شود که همیشه سودده بوده و ضرر نمی دهد.  این کارخانه حتی در زمان سقوط بازار فولاد نیز دوام آورد و مبارزه کرد. حال دولت چین این تولیدکننده را مجبور کرده با کارخانه ویسکو ( ووهان آیرون اند استیل) ادغام شود. مجموع تولید این دو کارخانه سال گذشته ۶۱ میلیون تن بوده  و پس از آرسلورمیتال تبدیل به دومین تولیدکننده بزرگ فولاد دنیا خواهند شد.

کارخانه ویسکو سال گذشته ۱٫۱ میلیارد دلار ضرردهی داشت ولی امسال بهبودهایی را داشت و یکی از انگشت شمار فولادسازان چینی بوده که فصل گذشته سوددهی کمی داشت و تحلیلگران معتقدند تا سال ۲۰۱۸ در وضعیت نامساعد مالی باقی می ماند. از این رو این ادغام از درآمد بائو استیل می کاهد.

درآمد کارخانه ویسکو ۱۲ ماه گذشته یک سوم درآمد ۱۵۷ میلیارد یوانی بائو استیل بوده است. میزان بدهی آن نیز ۴۱ میلیارد یوان و تقریبا ۳ چهارم بدهی ۵۶ میلیارد یوانی بائو استیل بود. با ادغام این دو کارخانه میزان بدهی بائو استیل ۶۴ درصد سرمایه خالص آن را در بر خواهد گرفت در حالی که در حال حاضر ۴۵ درصد است. این خود شرایط را بدتر می کند.

موسسه های اعتبار سنجی مودی و اس اند پی هر دو معتقدند این برنامه ادغام به لحاظ اعتباری برای بائو استیل منفی است. اگر چه برای سه سال آینده تحلیلگران این ادغام را با ضرردهی روبرو نمی بینند ولی معتقدند سوددهی نیز برای شرکت های ادغام شده نخواهد داشت.

بائو استیل احتمالا توانایی مقابله با این دشواری ها را دارد ولی مطمئنا بدون ویسکو عملکرد بهتری خواهد داشت.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن