عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران گفت: تقاضا داریم نماینده انجمن سنگ آهن در جلسات کارگروه و جلسات اصلی شورایعالی معادن حضور داشته باشند.

سنگ آهنی ها خسته اند نه به خاطر روزه!

به گزارش خبرنگار ماین نیوز، مهرداد اکبریان در شامگاه ۱۳ تیر ماه و مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران سخنرانی کرد که مهمترین بخشهای اظهارات وی به شرح زیرند:

– حال خراب ما را به حساب روزه و ماه رمضان نگذارید و حال ما واقعا خوب نیست و حتی تعداد دیدارهای ما با مسوولان هم کم شده است و دیگر نای پیگیری مشکلات را نداریم.

– یک سری تصمیماتی در بدنه دولت گرقته می شود که تاثیرگذارند و موارد آن زیاد بوده است. باید در این موارد از بخش خصوصی نظرخواهی شود.

– شورایعالی معادن کلیدی است و در آن تخصصی صحبت می شود. اعضای بخش خصوصی در این شورا کارشناس و دلسوز هستند اما ممکن است به علت کثرت کاری که وجود دارد اعلام مصوبات دچار فراموشی شود.

– تقاضا داریم نماینده انجمن سنگ آهن در جلسات کارگروه و جلسات اصلی شورایعالی معادن حضور داشته باشند.

منبع: ماین نیوز

پرینت متن