بازار ورق امریکا در ثبات است. آخرین قیمت ورق گرم در بازار داخلی امریکا ۶۲۰ تا ۶۴۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه و در ثبات بوده است. ورق گرم وارداتی نیز مدتی است بین ۳۷۲ تا ۳۷۷ دلار هر شورت تن سی آی اف در ثبات است.

آخرین قیمت ورق سرد نیز در بازار داخلی این کشور۸۲۰ تا ۸۴۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه بوده تغییری نداشت و متوسط قیمت وارداتی آن نیز ۶۰۰ دلار هر شورت تن سی آی اف ثبت شد.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن