هفته گذشته قیمت ورق گرم در بازار داخلی جنوب اروپا ۹ یورو هر تن افت داشته ۴۱۲ یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد.

کارخانه ها بین ۴۱۰ تا ۴۲۰ یورو هر تن پیشنهاد می دادند و بسیاری از سرویس سنتر ها پس از مدتی غیبت برای خرید وارد بازار شدند. البته جو بازار روشن نیست و ممکن است افت قیمت ادامه یابد.

بازار شمال اروپا نیز بی حرکت بود  و ورق گرم ۴۳۰ تا ۴۴۰ یورو هر تن درب کارخانه است.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن