دومین محموله صادراتی مجتمع فولاد خراسان به همسایگان غربی کشور در سال جاری به کشور کویت ارسال شد.

رییس صادرات شرکت با بیان این خبر به «طنین» گفت: این محموله هزارتنی که از طریق سیستم حمل و نقل ریلی بارگیری شد، هفته اول مرداد ماه به بندر خرمشهر حمل و از آن جا به کویت ارسال گردید.

شنوایی با بیان این که این محموله صادراتی در بر دارنده انواع میلگردهای تولیدی شرکت می باشد افزود: استقبال تجار کشورهای همسایه با توجه به کیفیت محصولات مجتمع فولاد خراسان، نوید بخش تحقق هدف صادراتی تعیین شده شرکت در سال جاری است.

وی افزود: برونگرایی اقتصادی و صادرات محصول در شرایط فعلی بازار محصولات فولادی، مسیری است که کارشناسان تولید و تجارت برای عبور از مرحله گذار مورد تاکید قرار می دهند و با تاکید مدیریت مجتمع فولاد خراسان، خوشبختانه در سال جاری گام های شایسته ای در این مسیر برداشته شده است و افزایش چشم گیر صادرات در چهارماه نخست سال موید این ادعاست.

منبع: فولاد خوزستان

پرینت متن