۵ اتحادیه بزرگ مربوط به فولاد در امریکا طی یک بیانیه اعلام نمودند که صنعت فولاد چین با سوبسیدهای بسیار سنگین این کشور حمایت می شود و همین حمایت ها باعث افزایش سریع تولید و صادرات در چین شده است. این گزارش که توسط انجمن آهن و فولاد امریکا، انجمن کارخانجات فولادی امریکا، کمیته واردات لوله، کمیته تولیدکنندگان فولادهای خاص در شما امریکا و انجمن تولیدکنندگان فولادهای ساختمانی امریکا تهیه شده می گوید درخلال ۲۰ سال گذشته تولید فولاد در چین به طرز سریعی افزایش یافته است. به گزارش ایفنا، کل تولید سال ۲۰۱۴ چین ۸۲۲ میلیون تن بوده که معادل ۵۰ درصد کل تولید فولاد دنیاست و کلیه این تولیدات به پشتوانه حمایتها و سوبسیدهای دولتی بوده است. این سیاست باعث شده تا از طرفی مازاد عرضه بوجود بیاید و از طرف دیگر کسادی طولانی برای هفته های پیاپی برای بازار فولاد داشته باشد. از سوی دیگر، تولیدکنندگان چینی در آلودگی هوا سهم بسیار وسیعی دارند. این گزارش پیش بینی می کند که در کوتاه مدت با افزایش ظرفیت های تولیدی جدید بازهم تولید بالا برود.
حمایتهایی که از صنعت فولاد چین می شود به اشکال مختلف است. از یک طرف حمایتهای نقدینگی است که از این کارخانجات می شود. حمایت در بازار سهام، وامهایی با نرخ ترجیحی، سوبسید روی زمین و کنترل قیمت مواد اولیه از جمله این حمایت هاست. با فشارهایی که از طرف سازمان تجارت جهانی به چین وارد شده است این کشور مجبور است تا تغییرات مشخصی را در مورد سوبسیدها و حمایتها به عمل آورد. اما در حال حاضر این کشور درحال بازسازی صنعت فولاد خود می باشد. بر اساس برنامه جدید ۸۰ درصد کارخانجات کوچک حذف خواهند شد و تنها ۱۰ تولیدکننده بزرگ فولاد باقی می ماند. گذشته از تمام این حمایتها، تولیدکنندگان فولاد در چین بدهکاریهای بسیار سنگینی دارند. ۸۶ تولیدکننده بزرگ و متوسط فولاد بدهی معادل ۳ هزار میلیارد یوان در پایان ۲۰۱۳ داشتند که تقریبا معادل ۶۹٫۳۴ درصد دارایی های آنهاست. آنها به مرز خطر بسیار نزدیک هستند چراکه بانکها به شرکتهایی که حدود ۸۰ درصد دارائی شان را بدهکار باشند وام نمی دهند. ۳۵ کارخانه با زیان روبرو بوده اند. ۴۰ درصد تولیدکنندگان با مشکل نقدینگی مواجه هستند. این آمار نشان می دهد که سوبسیدها به جای افزایش تولید باعث کاهش بهره وری شده است.
انجمن فولاد چین به دولت این کشور اعلام کرده که تا پایان امسال نباید امیدی به بهبود بازار فولاد داشته باشند و برای متعادل کردن ظرفیت فولاد دولت چین باید با کشورهای دیگر هماهنگی هایی را به عمل آورد.
منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن