کارخانه ام ام ک یکی از تولید کننده های اصلی ورق روسیه قیمت های جدید تولیدات سپتامبر خود را به مشتریان ترکیه اعلام کرده است.  با اینکه بازار ورق گرم و ورق سرد در ترکیه چند هفته ای است در رکود است این عرضه کننده قیمت ها را نسبت به ماه آگوست تغییر نداده است.

قیمت جدید ورق گرم ام ام ک در ترکیه ۳۹۰ تا ۴۰۰ دلار هر تن سی اف آر و ورق سرد ۴۳۰ دلار هر تن سی اف آر می باشد. قیمت های پیشنهادی آگوست برای ورق گرم ۳۷۰ تا ۳۸۰ دلار و ورق سرد ۴۲۰ تا ۴۳۰ دلار هر تن سی اف آر بوده است.

قیمت های جدید برای مشتریان بالاست و به دنبال پایین آوردن قیمت ها هستند چون در بازار ترکیه قیمت ها در سطوح پایینی مانده است.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن