شرکت نورد لوله و پروفیل صابری
قیمت لوله و پروفیل در تاریخ ۲ شهریور ۹۵ به شرح ذیل اعلام میگردد:

قیمت لوله و پروفیل ضخامت ۱٫۵ میلیمتر هر کیلوگرم ۲۰۸۰ تومان
قیمت لوله و پروفیل ضخامت ۱٫۸ میلیمتر هر گیلوگرم —– تومان
قیمت لوله و پروفیل ضخامت ۲ میلیمتر هر کیلوگرم ۱۹۵۰ تومان
قیمت لوله و پروفیل ضخامت ۲٫۵ میلیمتر هر کیلوگرم ۱۹۵۰ تومان
قیمت لوله و پروفیل ضخامت ۳ میلیمتر هر کیلوگرم ۱۹۵۰ تومان
جهت دریافت قیمت لوله و پروفیل صادراتی با واحد بازرگانی خارجی تماس حاصل فرمایید.

پرینت متن