بازار داخلی ورق سرد در ترکیه هنوز در رکود است و تقاضا ضعیف می باشد البته خریدارها باید معامله کنند تا با کمبود موجودی انبارها روبرو نشوند.

ناآرامی سیاسی این کشور بازار ورق را در ابهام برده است.شاید پس از اعیاد مذهبی چند هفته آینده بازار بهبودهایی داشته باشد.

بازار ورق گرم نیز با کمبود تقاضا روبروست و قیمت ها همگی در ثبات و بدون تغییر مانده اند.

منبع پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن