قیمت ورق گرم وارداتی به منطقه آسه آن اخیرا بهبودهایی داشته آخرین بار ۳۸۵ دلار هر تن سی اف آر ثبت شده است.   قیمت های پیشنهادی چین اخیرا تا ۲۰ دلار رشد داشته ۳۹۰ تا ۳۹۵ دلار هر تن سی اف آر شده بود. در کل بازار در ابهام است.

کارخانه ام ام ک روسیه نیز اخیرا با ۳۹۵ دلار هر تن سی اف آر وارد بازار این منطفه شده که مورد استقبال واقع نشده است.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن