شرکت نورد لوله و پروفیل صابری
قیمت لوله و پروفیل در تاریخ ۲۵ شهریور ۹۵ به شرح زیر اعلام میگردد:

قیمت لوله و پروفیل ضخامت ۱٫۵ میلیمتر هر کیلوگرم ۲۱۵۰ تومان
قیمت لوله و پروفیل ضخامت ۱٫۸ میلیمتر هر گیلوگرم —– تومان
قیمت لوله و پروفیل ضخامت ۲ میلیمتر هر کیلوگرم ۲۰۱۰ تومان
قیمت لوله و پروفیل ضخامت ۲٫۵ میلیمتر هر کیلوگرم ۱۹۷۵ تومان
قیمت لوله و پروفیل ضخامت ۳ میلیمتر هر کیلوگرم ۱۹۷۵ تومان
جهت دریافت قیمت لوله و پروفیل صادراتی با واحد بازرگانی خارجی تماس حاصل فرمایید.

پرینت متن