گزارش انجمن آهن و فولاد چین نشان می دهد قبل از سال ۲۰۲۰ حدود ۱۴۰ میلیون تن از تولید فولاد چین کاسته خواهد شد و تا سال ۲۰۱۸ حدود ۷۰ درصد این برنامه تکمیل می گردد.

البته این نگرانی وجود دارد که گرچه شاید این تصمیم دولت مرکزی است ولی با مقاومت دولت های محلی روبرو خواهد شد و شاید به سرانجام نرسد.

ولی انجمن آهن و فولاد چین خوش بین است چون دولت مرکزی با استان ها و شهرداری ها توافق نامه امضا کرده تا ظرفیت تولید را کاهش دهند.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن