روند صعودی بازارهای جهانی، بازار ورق صادراتی سی آی اس را بالا نگه داشته است. به گزارشایفنا، قراردادهای دسامبر نسبت به نوامبر ۱۵ تا ۱۷ درصد رشد قیمت داشته در حالی که هزینه تولید دسامبر تنها ۳ تا ۵ درصد رشد داشته است.

آخرین قیمت ورق گرم روسیه ۴۸۰ دلار هر تن فوب دریای سیاه شنیده شده در حالی که اواسط اکتبر قیمت قراردادهای دسامبر ۴۱۰ دلار بود. ورق سرد نیز از ۴۷۰ دلار به ۵۴۰ دلار هر تن فوب افزایش یافته است.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن