همانطور که انتظار می رفت قیمت میلگرد در اسپانیا با توجه به رونق بازار قراضه اروپا بالا رفته است. آخرین قیمت نسبت به اواخر اکتبر ۲۰ تا ۲۵ یورو رشد داشته ۴۱۵ تا ۴۳۰ یورو هر تن با عوارض ثبت شده است. رشد ۳۰ یورویی قیمت قراضه در اروپا موجب رشد قیمت میلگرد در اسپانیا شده است.

میلگرد اسپانیا در بازارهای اروپایی نیز تا ۵۰ یورو در این دو هفته بالا رفته ۴۱۰ تا ۴۲۰ یورو هر تن فوب شنیده شده است. هنوز جا برای رشد قیمت های بیشتر وجود دارد.

منبع:پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن