هفته گذشته ورق گالوانیزه صادراتی چین به دلیل محدودیت عرضه رشد شدیدی داشت. اغلب تولیدکننده های بزرگ کالای حمل ژانویه را پیش فروش کرده از بازار خارج شده اند.

آخرین قیمت ورق گالوانیزه صادراتی چین ۶۱۰ تا ۶۳۰ دلار هر تن فوب ثبت شده که ۷۰ دلار در یک هفته گذشته میلادی رشد داشته است. رشد قیمت ورق گرم و سرد در بازار داخلی دلیل اصلی این روند صعودی بود.

با این رشد قیمت، تقاضای صادراتی بالاتر رفته به ویژه از جانب اروپا. در آینده نزدیک نیز بازار ورق گالوانیزه چین صعودی برآورد شده چون عرضه فعلا در همین سطح است. احتمالا قیمت های پیشنهادی به زودی ۷۰۰ دلار هر تن فوب می شود.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن