مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان از ارائه پیشنهاد کاهش ۵ درصدی تعرفه واردات کلاف های سرد و گرم در راستای حمایت از صنایع پایین دستی به وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد

 

مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان از ارائه پیشنهاد کاهش ۵ درصدی تعرفه واردات کلاف های سرد و گرم در راستای حمایت از صنایع پایین دستی به وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: تعرفه ابزاری است که در اختیار دولت بوده و از آن می توان برای حمایت منطقی از تولید ملی از طریق کنترل و مدیریت کالای وارداتی استفاده کرد. بهرام سبحانی عنوان کرد: میزان تعرفه ها در هر شرایطی باید به گونه ای تنظیم شود که ضمن حمایت منطقی از تولید داخلی مانع از واردات در زمان مکفی نبودن تولید نشود. وی تصریح کرد: در ابتدای سال جاری تعرفه ۲۰ درصدی بر واردات نورد گرم با توجه به قیمت های جهانی در آن مقطع زمانی ناکافی بود اما در حال حاضر قیمت این محصول در بازارهای جهانی به میزان قابل توجهی افزایش یافته و واردات با تعرفه فعلی مقرون به صرفه نیست. این مقام مسئول افزود: به منظور جلوگیری از افزایش قیمت در داخل کشور و کمک به صنایع پایین دستی، پیشنهاد کاهش ۵ درصدی تعرفه کلاف های گرم و سرد به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داده ایم.

پرینت متن