سنگ آهن

بازار سنگ آهن وارداتی در چین هفته گذشته نوسانات چشمگیری را تجربه نمود. در حالی که قیمت اول هفته ۷۶ دلار بود و پیش بینی شده بود روند نزولی باشد با رشد بازارهای فیوچرز، قیمت به ۸۰ دلار رسید. اواسط هفته باز هم نزولی شد  و ۷۳ دلار ثبت شد و نهایتا پایان هفته ۷۹ دلار هر تن سی اف آر چین بود. قرارداد سنگ آهن ماه می که در بورس دالیان ۱۰ دلار سقوط کرده بود تغییر مسیر داد و ۶ دلار بالا رفت.

برآورد شده این هفته نیز قیمت سنگ آهن صعودی باشد.

 

قراضه

هفته گذشته آخرین قیمت قراضه سنگین کلاس ۱ و۲ خلوص ۲۰-۸۰ وارداتی در ترکیه ۲۶۸ دلار هر تن سی اف آر شد که کمی افت داشت. قراضه خرد شده یک دلار ارزان تر شد و ۲۷۶ دلار هر تن سی اف آر بود. در ترکیه قراضه آ۳ سی آی اس نیز ۲۶۱ دلار هر تن سی اف آر شد که یک دلار ارزان تر شد. در بازار داخلی امریکا قراضه خرد شده ۲۳۷ دلار هر لانگ تن و در ثبات بود.

در بازار واردات تایوان قراضه ۲۰-۸۰ در ۲۳۳ دلار هر تن سی اف آر شنیده شد که ۸ دلار افت داشت.  در خاور دور کره جنوبی قراضه آ۳ روسیه را در ۲۶۷ دلار هر تن سی اف آر خریداری کرد که ۸ دلار افت داشت. قراضه سنگین کلاس ۲ ژاپن نیز ۲۱۷ دلار هر تن فوب بود در حالی که هفته قبل تا ۲۳۰ دلار قیمت داده می شد. در هند نیز قراضه خرد شده ۵ دلار ارزان تر شده ۲۵۰ دلار هر تن سی اف آر بود.

 

بیلت

دو هفته اخیر بازار صادرات بیلت سی آی اس چندان فعال نبوده ولی قیمت در سطح بالا ماند. آخرین قیمت بیلت سی آی اس  ۳۹۰ دلار هر تن فوب و در ثبات بود و برخی از عرضه کننده ها به دنبال ۴۰۰ دلار هر تن فوب نیز بودند. در مصر نیز معاملات کوچکی در ۴۱۰ تا ۴۱۴ دلار هر تن سی اف آر برای بیلت سی آی اس نهایی شد. الجزایر نیز در ۴۳۰ دلار هر تن سی اف آر خرید کرد.

در بازار داخلی ترکیه بیلت ۵ تا ۱۰ دلار ارزان تر شده ۴۰۰ تا ۴۱۰ دلار هر تن درب کارخانه ثبت شد. در بازار واردات ترکیه، بیلت سی آی اس کمی رشد داشته ۴۱۰ تا ۴۱۵ دلار هر تن سی اف آر بود و قیمت های درخواستی ترکیه ۴۰۰ دلار هر تن سی اف آر شنیده شد.

بیلت در بازار داخلی چین ۱۲ دلار بالا رفت و کاهش قیمت قبلی را جبران نمود. بیلت صادراتی چین ۲۰ دلار بالا رفته ۴۰۰ دلار هر تن فوب شنیده شد.

 

مقاطع

هفته گذشته میلگرد صادراتی سی آی اس ۵ تا ۱۰ دلار بالا رفته ۴۲۰ تا ۴۲۵ دلار هر تن فوب دریای سیاه ثبت شد.

در بازار داخلی ترکیه میلگرد ۴۳۵ دلار هر تن  درب کارخانه بود. میلگرد صادراتی ۵ دلار افت داشته ۴۳۳ دلار هر تن فوب شنیده شد.

در شمال اروپا میلگرد در ۴۶۰ یورو هر تن و در ثبات بود. در بازار داخلی امریکا نیز قیمت میلگرد ۲۱ دلار بالا رفته ۵۵۶ دلار هر تن درب کارخانه شد.

در چین قرارداد میلگرد که در بورس شانگهای ۴۸ دلار هر تن سقوط کرده بود پایان هفته گذشته تغییر مسیر داد و ۲۷ دلار بالا رفت. هفته گذشته در بازار داخلی چین قیمت مقاطع ۱۴ تا ۲۶ دلار هر تن بالا رفته است. قیمت پیشنهادی میلگرد صادراتی چین ۱۵ دلار هر تن بالا رفته ۴۲۰ تا ۴۴۰ دلار هر تن فوب شد.

 

ورق

هفته گذشته قیمت ورق گرم صادراتی چین ۴۸۵ تا ۵۰۰ دلار هر تن فوب شنیده شد که ۳۰ تا ۳۵ دلار رشد قیمت هفتگی داشت. در بازار داخلی نیز قیمت ورق گرم ۲۰ تا ۲۱ دلار بالا رفت.

در بازار داخلی امریکا ورق گرم با ۴ دلار رشد ۵۸۹ دلار هر تن درب کارخانه ثبت شد.

در شمال اروپا ورق گرم ۵۳۵ تا ۵۴۰ یورو هر تن درب کارخانه بود که ۳۰ تا ۴۰ یورو بالا رفت.

در بازار داخلی ترکیه ورق گرم ۱۰ دلار بالا رفته ۵۳۰ تا ۵۴۰ دلار هر تن درب کارخانه شد.

ورق گرم اوکراین در ۵۰۰ دلار هر تن سی اف آر ترکیه معامله شد که نسبت به دو هفته قبل تا ۲۰ دلار رشد داشت.

ورق گرم چین ۵۰۵ تا ۵۱۰ دلار هر تن سی اف آر جنوب شرق آسیا شنیده شد. ورق گرم ژاپن نیز در جنوب شرق آسیا دو هفته اخیر تا ۴۰ دلار رشد قیمت داشته ۵۴۵ تا ۵۶۰ دلار هر تن سی اف آر است.

 

 

پایگاه خبری تحلیلی فولاد( ایفنا)

پرینت متن