قیمت میلگرد در بازار داخلی و صادرات چین با توجه به رشد بازارهای فیوچرز بالا رفته است. البته بازار صادرات در سکوت است و در بازار داخلی نیز با توجه به رسیدن زمستان تقاضا کمتر شده است.

قیمت پیشنهادی میلگرد صادراتی چین ۱۵ دلار هر تن بالا رفته ۴۲۰ تا ۴۴۰ دلار هر تن فوب شده است. رشد قیمت در بازارهای فیوچرز، رشد بازار داخلی و هزینه بالای تولید دلایل این روند صعودی است.

هفته گذشته در بازار داخلی قیمت میلگرد و مفتول ۱۴ تا ۲۶ دلار هر تن بالا رفته است.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)

پرینت متن