تولیدکنندگان شمش ترکیه ای قیمت های خرید را بدون تغییر اعلام می کنند اما خریداران نگران سفارشات خرید محصولات نهایی فولاد هستند.

براساس گزارش انجمن فولاد ترکیه چون وضعیت خرید و سفارشات هنوز مشخص نیست، بسیاری قیمت های خرید فعلی شمش را بالا می دانند و کارخانه ها زمان خرید خود را به تاخیر انداخته اند. با وجود این تقاضای کم، تامین کنندگان شمش ترکیه، قیمت ها را بدون تغییر اعلام می کنند اما به سرانجام رساندن معامله برای آنها دشوار است.

گفتنی است، تقاضا در بازار فولاد ترکیه هم از کاهش ارزش پول این کشور تاثیر پذیرفته و ثابت مانده است. بازار فولاد ترکیه از چند مشکل اساسی رنج می برد و آن کاهش ارزش پول، جریان نقدینگی محدود و محدود شدن فعالیت های تجاری است که بازار را با رکود دو چندان مواجه کرده است. در این ظرایط تولیدکنندگان فولاد ترکیه ای اصرار به حفظ قیمت ها به دلیل افزایش بهای تمام شده و قیمت خرید مواد اولیه و قیمت های بین المللی وارداتی دارند.

منبع: چیلان

پرینت متن