صادرکننده های ورق تخت چین قیمت ها را ثابت نگه داشته اند. البته قیمت نسبت به دسامبر گذشته کاهش یافته چون تقاضا در بازار داخلی و صادرات ناچیز است.

ورق تخت صادراتی چین در حال حاضر ۴۶۰ تا ۴۷۰ دلار هر تن فوب است که نسبت به اواخر ژانویه تغییر نکرده است.

خریداران خارجی هنوز کنار نشسته اند و منتظرند بازار چین فعال تر شود. بعید است فعلا معامله ای در این قیمت ها بسته شود ولی کارخانه های چینی نیز حاضر نیستند تخفیف بدهند چون معتقدند اواخر فوریه و ماه مارس تقاضای داخلی بالا می رود این در حالیست که موجودی بازار داخلی فعلا بالاست.

منبع: metal expert

پرینت متن