اسلب صادراتی سی آی اس اواخر ژانویه و در فوریه پایین آمده است چرا که بازار های محصولات فولادی وضعیت مطلوبی ندارند. البته تقاضا هست و قیمت هنوز نسبت به بیلت خیلی بالاتر است. اسلب سی آی اس ۴۰۰ تا ۴۱۰ دلار هر تن فوب است در حالی که یک ماه قبل ۴۲۰ تا ۴۲۵  دلار بود. اخیرا اسلب اوکراین در تناژ بالا در ۴۲۰ دلار هر تن سی اف آر به امریکای شمالی فروخته شده که معادل ۴۰۶ تا ۴۰۷ دلار هر تن فوب است.

قیمت پیشنهادی به ترکیه ۴۱۰ تا ۴۱۵ دلار  هر تن سی اف آر است ولی خریداری ندارد چون قیمت ورق در ترکیه افت داشته است.

فعالان بازار منتظر کاهش قیمت هستند ولی معتقدند میزان افت قیمت شدید نخواهد بود.

در جنوب شرق آسیا نیز اسلب روسیه ۱۵ تا ۲۰ دلار در یک ماه اخیر افت داشته ۴۱۰ دلار هر تن فوب است. اندونزی معامله بزرگی را در ۴۳۵ دلار هر تن سی اف آر نهایی کرده بود. معاملات جدید زمانی بسته می شوند که موجودی بازار کاهش یابد.

منبع: metal expert

پرینت متن