بازار قراضه خاور دور در آرامش است و خریدار ها از بستن معامله جدید اجتناب می کنند چرا که پیش از این موجودی انبارها را بالا برده اند. برخی معتقدند با توجه به رشد قیمت ها در ترکیه، معاملات جدید قراضه در خاور دور هم رشد قیمت خواهند داشت.

به گزارش ایفنا، قراضه سنگین کلاس ۲ ژاپن ۲۲۰ تا ۲۲۹ دلار هر تن فوب می باشد که تا ۱۳ دلار نسبت به هفته قبل بالا رفته است. ظاهرا رشد قیمت اخیر در مناقصه صادراتی ژاپن قیمت را در خاور دور هم بالا برده است. فعلا خریدارها منتظر نشسته اند .

قراضه سنگین کلاس یک امریکا نیز در ثبات است ولی در کره جنوبی خریدی صورت نگرفته است. قراضه کانتینری امریکا ۲۳۵ تا ۲۳۷ دلار هر تن سی اف آر است و کسی خریدار نیست.

صادر کننده های سی آی اس نیز در بازار خاور دور نیستند و در حال انجام کارهای مربوط به معاملات اخیر خود در این بازارند.

منبع: metal expert

پرینت متن