معرفی مقاطع HSS

مقاطع HSS چیست؟

HSS مخفف عبارت مقطع (فلزی) توخالی سازه ای است که در اشکال گرد، مربعی و مستطیلی و