پروفیل طرحدار

شرکت لوله و پروفیل صابری جهت پاسخ به نیاز بازار داخل و صادراتی و در راستای زیباسازی فضاهای شهری، در، پنجره، نرده، حفاظ، مبلمان شهری، مبلمان خانگی و دیگر سازه های فلزی اقدام به تولید پروفیل های طرحدار نموده است.