چارچوب ها

 

 

T(mm) I H G F E D C B A Model
2.5 2 15 32 18 35 80 50 1-1
2.5 2 143 15 32 33 35 35 18 32 1-2
2.5 2 78 150 17 20 20 55 35 18 60 1-3
نوع محصول Type of product /mm ضخامت Thickness /kg طول Length /kg وزن شاخه Weight each branch تعداد بسته Number of Package /kg وزن بسته Weight of Package
1-1 2 6.6 23.5 42 990
1-2 2 6.6 24.5 49 1180
1-2 2.5 6.6 30 49 1470
1-3 2 6.6 30 35 1050