تبادلات ارزی ایران و روسیه دوباره برقرار می‌شود

گروه بنگاه‌های اقتصادی : با رفع موانع انتقال ارز و اراده دوسویه کشورهای ایران و روسیه تجارت این دو کشور تحولات جدیدی را شاهد خواهد بود. در جلسات هیات اعزامی تجاری- بازرگانی به مسکو اهم موضوعات تجارت کشورهای ایران و…