صنعت مطرح بورس در رکود

صنعت فلزات اساسی که یکی از صنایع مطرح و مورد توجه بازار سرمایه است، همزمان با جریان نزولی بورس در دی ماه ۱۳۹۲ گرفتار رکود شد و به دلیل رخدادهای داخلی و خارجی طی ۲۲ ماه گذشته بسیار تحت فشار…