مهمترین مشکل فراروی تولیدکنندگان فولاد کشورکمبود نقدینگی است

عضو انجمن فولاد ایران با بیان اینکه تولیدکنندگان ایرانی هم اکنون با کمبود نقدینگی و تولید با ظرفیت پایین مواجه هستند، گفت: اگر مطابق استانداردها، هر کارخانه باید برای سه ماه آینده خود مواد اولیه داشته باشد، هم اکنون برخی…