اتاق فردا و توسعه صادرات غیرنفتی

مهندس حمیدرضا صالحی دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران براساس آنچه در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله آمده، ایران باید تا افق ۱۴۰۴ بتواند درآمدهای غیرنفتی خود را افزایش داده و از محل صادرات غیرنفتی دست‌کم به ۸۰ درصد…