۲۰۰ فرصت پولساز صنعتی

فرصت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی برای سال‌جاری کرد. این وزارتخانه برای سال‌جاری ۲۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری صنعتی را مدنظر قرار داده؛ این در حالی است که سال گذشته ۲۱۵ فرصت در ۱۵ گروه در لیست پولسازهای صنعتی قرار گرفته بودند، ظاهرا مشکلات به‌وجود…