سرکشی دولت به حساب‌های بانکی برای رسیدگی به امور مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک از طرف این سازمان را ابلاغ کرد که نحوه سرکشی ماموران مالیاتی به حساب‌های بانکی را مشخص کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس کل سازمان…