اتاق فردا و توسعه صادرات غیرنفتی

مهندس حمیدرضا صالحی دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران براساس آنچه در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله آمده، ایران باید تا افق ۱۴۰۴ بتواند درآمدهای غیرنفتی خود را افزایش داده و از محل صادرات غیرنفتی دست‌کم به ۸۰ درصد…

۴۰۰ خوشه صنعتی شناسایی شد

گروه صنعت و معدن: مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از شناسایی ۴۰۰ خوشه صنعتی در کشور خبرداد و گفت: هدف از شبکه‌سازی خوشه‌ها تجمیع واحدهای صنعتی و هم‌افزایی در تمامی بخش‌ها از جمله تامین مواد اولیه، شبکه…