فولاد از ریل خارج نشود

فولاد نیوز: عضو کمیته معدن و صنایع معدنی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مهمترین مشکل زیر ساختی صنعت فولاد را ریل و حمل و نقل ریلی عنوان کرد . فولاد نیوز: مجید منصوری اولین و مهمترین زیرساخت فولاد…

صنعت فولاد چین و خطر تداوم رکود؟

مهندس باقر دزفولی مشاور امور فلزات بر‌اساس گزارش شرکت خدمات مالی و بانکداری بریتانیا (HSBC)، به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ بانک انگلیس که امر رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شرکت‌های بزرگ تولیدی را به‌عهده دارد، شاخص (PMI)که شاخص کلیدی در ارزیابی شرکت‌ها بوده وضعیت اقتصادی…