راه نجات صنعت و معدن کشور تمرکز بر صادرات با پشتیبانی دولت است

عضو سابق هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولادایران معتقد است: امروز راه نجات بخش صنعت و معدن کشور تمرکز بر روی صادرات است کهاین مهم نیاز به پشتیبانی و مشوق های دولت یازدهم دارد. سیدرضا شهرستانی روز چهارشنبه گفت: شرایط تحریم…

۴۰۰ خوشه صنعتی شناسایی شد

گروه صنعت و معدن: مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از شناسایی ۴۰۰ خوشه صنعتی در کشور خبرداد و گفت: هدف از شبکه‌سازی خوشه‌ها تجمیع واحدهای صنعتی و هم‌افزایی در تمامی بخش‌ها از جمله تامین مواد اولیه، شبکه…

استراتژی وزارت‌صنعت مشخص نیست

فولاد نیوز: سخنگوی کمیسیون صنایع ومعادن مجلس با انتقاد از اینکه وزیر صنعت،معدن وتجارت تاکنون برنامه،راهبرد و استراتژی مشخصی برای اداره حوزه صنعت و معدن ارائه نکرده است،گفت: نعمت زاده، وزیر صنعت،معدن و تجارت انگیزه جدی برای حمایت از تولیدکنندگان…