تولیدکنندگان فولاد کشور خواستار وضع سریع تعرفه بر واردات شدند

گروه بنگاه‌ها: اردشیر سعد‌محمدی مدیر عامل ذوب‌آهن اصفهان با اشاره به ظرفیت تولید فولاد کشور و بعضی از مشکلات که نتیجه واردات محصولات فولادی خارجی است، گفت: با توجه به ظرفیت تولید ۱۶ میلیون تنی تولید فولاد در کشور، همه…

تعرفه مناسب، فولاد را از بحران خارج می‌کند

فولاد نیوز: مدیر عامل ذوب‌ آهن گفت: همه تولیدکنندگان داخلی معتقدند که با تولید فعلی، نیاز به واردات نیست و فولادسازان قادرند تمامی نیازهای فولاد کشور را تامین کنند. به گزارش«فولاد نیوز»، اردشیر سعدمحمدی با اشاره به ظرفیت تولید فولاد…