تولید فولاد ژاپن رو به پایین

انتظار می رود صادرات فولاد ژاپن در سه ماهه دوم سال کاهش یابد چرا که حمایت های دولتی در کشورهای واردکننده از بازارهای داخلی آن ها و همچنین رکود بازار داخلی ژاپن  بر عملکرد فولادسازان ژاپنی تاثیر منفی داشته است.…